El dipòsit principal del pou de la Misericòrdia es buida per primer...

El dipòsit principal del pou de la Misericòrdia es buida per primer cop per avaluar el seu estat i properes actuacions

1808

Després de 30 anys, el dipòsit principal del pou de la Misericòrdia, que va ser construït als anys 80 per garantir el subministrament d’aigua potable als ciutadans de Vinaròs, ha pogut ser buidat per primera vegada per avançar en els treballs de neteja i manteniment que aquesta instal·lació necessita.

Com a primer pas per a això, indica l’encarregat del servei de FACSA – Aigües de Vinaròs, Benjamín Eixarch, un especialista en aquest tipus d’estructures ha fet una avaluació inicial.
Posteriorment es redactarà un informe amb les millores que necessita aquest dipòsit de 18.000 m3 de capacitat i 70 metres de diàmetre, el qual ofereix una reserva d’aigua per al municipi d’entre 1,5 i 2,5 dies segons l’època de l’any.

Ara, mentre es dissenya el projecte per a la reparació de bigues i columnes, el dipòsit tornarà a omplir-se i s’espera que a partir d’octubre pugue buidar-se de nou per a dur a terme aquests treballs, que duraran més de dos mesos.

El regidor d’Obres i Serveis, Guillem Alsina, explica que això està sent possible «després que al 2016 s’invertís per remodelar el dipòsit auxiliar, que té una capacitat de 400 m3, canviant el sistema de funcionament de les bombes».