ENDERROCADA LA CASA ON VA NÀIXER EL MUSICÒLEG VICENT GARCIA JULBE

ENDERROCADA LA CASA ON VA NÀIXER EL MUSICÒLEG VICENT GARCIA JULBE

1522

La casa en la qual va residir el musicòleg, mestre de capella i compositor vinarossenc Vicent Garcia Julbe, va ser enderrocada a mitjans del mes de març.
Es tractava d’un habitatge de planta baixa i una altura de propietat privada, la qual comptava amb un expedient de ruïna des de la passada legislatura.
L’Ajuntament va estudiar la possibilitat de compra d’aquest habitatge, «ja que havia nascut allí un personatge rellevant de la història de Vinaròs, de mantenir alguns elements de la seva façana que tinguessin algun element arquitectònic rellevant», va explicar Marc Albella, regidor de Cultura.
Els Serveis Tècnics Municipals van fer una valoració i, després, es va sotmetre a votació del Consell Vinarossenc de Cultura, al tractar-se de patrimoni cultural. La proposta no va prosperar, va dir Albella, «i es va decidir guardar la placa de marbre commemorativa de la façana i conservar la paret mitgera de pedra a vista que dóna al lateral del passatge de l’església arxiprestal».
Albella va comentar que una vegada finalitzin els treballs, «es taparà la façana principal i el dia que el propietari decideixi construir aquí, sap que el nou immoble haurà de seguir una sèrie de patrons arquitectònics en estar en un espai proper a l’església arxiprestal».
GARCIA JULBE
García Julbe va néixer en 1903 a Vinaròs, on va morir en 1997. Va ser canonge prefecte de música sacra de la catedral de Tortosa i és fill predilecte de la ciutat.
Amb motiu del concert homenatge que li va oferir la coral Vicent Ripollés de Castelló el 10 de març de 1984, la Coral Vinarossenca va passar a cridar-se coral García Julbe.
El 15 d’agost de 1999, a iniciativa de l’associació cultural Amics de Vinaròs, es va descobrir una placa commemorativa a la casa on va néixer, obra de l’escultor Agustí Roso, la qual ha estat retirada per la brigada municipal i que s’instal·larà a l’edifici que aquí es construeixi.