La UCI de l’Hospital de Vinaròs aplica per primera vegada la teràpia...

La UCI de l’Hospital de Vinaròs aplica per primera vegada la teràpia ECMO per al tractament d’un pacient greu

1242

Un equip d’especialistes s’ha desplaçat des de l’Hospital La Fe de València en helicòpter medicalitzat comptant amb el suport dels sanitaris de Vinaròs
Es tracta d’un mètode de oxigenación per membrana extracorporea dissenyat per proporcionar assistència a pacients amb fallada cardíaca o respiratori greu
La Fe és pioner a Espanya en aquesta tècnica i ha estat el tercer cas a la Comunitat Valenciana atès amb transport aeri 

L’Hospital de Vinaròs ha aplicat per primera vegada el protocol ECMO per tractar a un pacient ingressat en la UCI que presentava una patologia amb pronòstic greu i que va precisar aquesta tècnica de forma urgent. Per a això, es va mobilitzar des de l’Hospital La Fe de València a l’equip d’especialistes en assistència circulatòria/respiratòria amb Membrana de Oxigenación Extracorpórea (ECMO), que van atendre al pacient, en coordinació amb els professionals de diverses unitats assistencials de Vinaròs.

La tècnica ECMO és un mètode d’assistència circulatòria dissenyat per proporcionar suport cardíac i/o pulmonar a curt termini a pacients amb fallada cardíaca, respiratori o cardiorespiratori greu, potencialment reversible, i en els quals el tractament habitual ha fracassat. El sistema consisteix a extreure la sang de l’organisme per una cánula a través d’una bomba que la impulsa a una membrana on és oxigenada. Des d’aquí, la sang retorna al pacient a través d’una segona cánula, amb l’objectiu de mantenir l’estabilitat hemodinámica del pacient fins a la recuperació de l’òrgan afectat o fins a la implantació d’un altre tipus d’assistència sanitària a llarg termini.

Donada la complexitat del sistema, la seva administració precisa del desplaçament de l’equip especialitzat des de la Fe que, a tot moment, va comptar amb el suport dels professionals sanitaris de l’Hospital de Vinaròs. Així, va intervenir part de la unitat quirúrgica, composta per un anestesista, una infermera instrumentista i un infermer circulant, tot l’equip de la UCI, els celadores de l’Hospital i el personal del SAMU. També van comptar amb la col·laboració de professionals sanitaris de la UCI fos del seu torn de treball per garantir l’atenció a la resta de pacients ingressats.

Una vegada col·locat amb èxit el sistema ECMO, el pacient va ser traslladat al costat dels especialistes en l’helicòpter medicalizado fins a l’Hospital La Fe de València per al seu ingrés. Es tracta del tercer trasllat de pacient amb ECMO en transport aeri a la Comunitat Valenciana.

Agraïment públic
L’equip de la UCI de l’Hospital de Vinaròs ha agraït a través d’una circular interna, el treball i la implicació de tot el personal de la Unitat Quirúrgica, de l’equip de celadores, del SAMU i del grup ECMO de la Fe, per contribuir a l’èxit de la teràpia i a la recuperació del pacient.
La teràpia ECMO suposa un avanç més en les tècniques d’assistència circulatòria, presentant múltiples avantatges sobre altres dispositius. L’equip de l’Hospital La Fe és pioner en la seva implantació a Espanya i va realitzar la seva primera intervenció amb ECMO l’any 2007. Des de llavors han tractat a 40 pacients, sent el cas de Vinaròs el tercer que es produeix amb transport aeri.