Femme Forza Vinaròs es dirigeix a les entitats de la localitat per...

Femme Forza Vinaròs es dirigeix a les entitats de la localitat per a demanar suport a la Vaga Global de Dones del 8 de març

680
Moció de Suport a la Vaga Feminista del 8 de març de 2018

El pròxim 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, el moviment feminista, amb el suport d’organitzacions i col·lectius polítics, socials i sindicals convoca una vaga global de dones. També hi ha una convocatòria general (convocada en l’àmbit nacional per la comissió 8 de març) a la vaga laboral, d’atencions i de consum de les dones al llarg de la nostra geografia.
Des de l’associació feminista Femme Forza Vinaròs (FFV) instem a les diferents entitats de Vinaròs, al fet que subscriguen i recolzen la vaga, tenint en compte, a més que el sector públic és un sector totalment feminitzat en els seus segments mitjà i baix i que minyonejar les reivindicacions i necessitats d’un sector majoritari de la població va contra qualsevol noció de democràcia.
Aquesta és una convocatòria de denúncia enfront de les desigualtats, les discriminacions i les violències estructurals que pateixen més de la meitat de la població mundial, les dones, però també de reivindicació d’un nou model social, just, democràtic i igualitari.
Una vaga feminista contra un sistema capitalista i patriarcal que permet que les desigualtats estructurals que pateixen les dones estiguen aconseguint tals nivells de gravetat i de tal dimensió, que fa ineludible prendre els carrers, les institucions i els centres de treball per a demostrar que sense elles el món cau, el món es para.
Un món, el funcionament del qual, dades i pràctiques, les engloba i les dibuixa en aquests escenaris:

A tot el món, les dones guanyen només entre el 60 i el 75 per cent del salari dels homes en treballs d’igual valor.
En l’Estat espanyol, el treball dedicat per les dones a les llars, a la cura i a la reproducció aconsegueix el 53% del PIB, la qual cosa significa que l’Estat fa recaure en les dones gran part del que hauria d’estar atès a través dels serveis públics.
La pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs no està garantida per a totes les dones. La legislació existent permet que la classe mèdica més reaccionària puga negar-se a realitzar l’IVE en els centres sanitaris públics i que el codi penal seguisca contemplant l’avortament com un delicte.
La misogínia recorre la cultura i la ciència en tots els seus àmbits. En l’art, en la literatura, en el cinema, en les matemàtiques, en la biologia, en l’enginyeria o arquitectura…, les dones amb prou faenes existeixen. Aquesta invisibilització comporta que les dones no apareguen en la narració de la Història i que totes les seues aportacions seguisquen sent totalment ignorades.
Les agressions sexuals i les violacions, en alguns casos, han passat de ser actes criminals individuals a formes grupals cada vegada més presents.
Els continus assassinats de dones, que han de traduir-se en un rebuig frontal a aquesta inacceptable realitat, que consolide la construcció d’una cultura antipatriarcal per a erradicar aquesta violència sistèmica de la vida de les dones.
La notòria expansió que està adquirint el debat i la demanda dels ventres/úters de lloguer, no ho oblidem de dones pobres, que són els qui es veuen obligades a aquesta forma d’explotació capitalista i patriarcal.
Les milers i milers de dones i xiquetes traficades per a consum sexual dels homes i la seua irrefutable connexió amb la “indústria del sexe” i la prostitució.

Per aquestes i moltes més raons aquesta entitat dóna suport a la Vaga Feminista convocada per al 8 de març. Una vaga que anirà emmarcada amb grans manifestacions al llarg de tot el territori espanyol on les dones prendran els carrers per a demostrar que no solament cal parar el món sinó també cal transformar-ho canviant els seus models patriarcals per models d’igualtat, justícia, paritat, llibertat, diversitat i democràcia.

Per aquest motiu demanem que aquesta entitat es comprometa a:

Donar suport a la Vaga General de les Dones, facilitant el seu desenvolupament pel que fa als seus treballadors.

Facilitar amb tots els mitjans materials, personals i de difusió les manifestacions, concentracions, activitats i actes que convoquen les associacions de dones en el 8 de març.

A Vinaròs a 12 de Febrer de 2018
Fdo.: Lara Domenech Rodríguez
Portaveu de l’associació Feminista Femme Forza Vinaròs (FFV)

12 de febrer de 2018
Dirigit a les següents entitats de l’administració pública a Vinaròs: Ajuntament, Hospital Comarcal, Centres Educatius, Jutjats a més de sindicats i entitats rellevants en l’àmbit local