LES FORTES PLUGES DEL NOVEMBRE HAN POSAT AL DESCOBERT UN NOU...

LES FORTES PLUGES DEL NOVEMBRE HAN POSAT AL DESCOBERT UN NOU DIT DE SANT SEBASTIÀ

1138

Els forts aiguats que van caure al nostre terme municipal han tret a la llum un nou dit del patró del nostre poble, de Sant Sebastià. El passat mes de novembre la gota freda va deixar una xifra històrica, de 159 litres per metre quadrat en una hora, i la zona del poblat ibèric va baixar amb molta força per el seu pendent. Fa pocs dies els responsables de les restes històriques fan fer balanç dels possibles danys, trobant-se entre les pedres un dit en perfecte estat dintre d’una gerra de fang.
Consultats els experts de la història vinarossenca i de l’època dels ilercavons a la península, s’ha arribat a la conclusió que es tracta d’una altra relíquia, probablement d’un dit de Sant Sebastià. El dit està perfectament conservat, segons han informat a Crònica de Vinaròs els seus descobridors: “Estava dins de la gerra de fang embolicat en unes gasses de cotó.”
Els estudiosos s’han mostrat realment entusiasmats amb aquesta troballa i han recordat que la relíquia actual del sant també va arribar a Vinaròs després d’un fort temporal d’aigua i vent. Això va passar el 1610, quan Antonio Herrero Pimentel navegava amb una embarcació que portava el relicari. Durant la forta tempesta la va oferir al primer port on arribés i aquest va resultar ser Vinaròs.
Ara la pregunta que es fan les autoritats municipals i eclesiàstiques és què fer-ne del dit. N’hi per a tots els gustos, si posar-la en una urna i exhibir-la a l’ermita dels nostres patrons o baixar-la al poble i que estiga a l’església arxiprestal. Per aconseguir un consens entre les parts s’ha creat una comissió de vinarossencs il·lustres i de soca-arrel per arribar a una solució que satisfaça a tothom. Molts es decanten per commemorar aquesta efemèride amb la publicació d’un segell de Correus.
Sens dubte es tracta d’un fet excepcional que possiblement canvie la història de Vinaròs. Els investigadors apunten al fet que devien de ser dos dits de Sant Sebastià els que van arribar a la nostra ciutat fa més de 400 anys i que un d’ells caigues quan el pujaven a l’ermita, el que ara ha tret a la llum la pluja que va caure el 19 de novembre en la nostra localitat.