ENDERROCAMENT DEL PONT ROIG

ENDERROCAMENT DEL PONT ROIG

587

El Pont Roig, antic pont del ferrocarril al riu Servol, és ja història després que haja estat enderrocat. Una actuació contemplada dins de les obres del carril lúdic esportiu a l’ermita de Vinaròs.
Després s’iniciaran els treballs de construcció del nou pont, el qual estarà alineat amb el Camí Sant Gregori, ja que el que és objecte d’enderrocament seguia l’antiga via fèrria.
També es construiran dues rotondes a banda i banda del nou pont per a facilitar l’accés dels vehicles. El Pont Roig comunicava, i el nou també ho farà, la zona industrial de l’N-238 amb l’avinguda Gil de Atrocillo que dóna accés a l’hospital comarcal, els dos instituts, l’estació de ferrocarril, l’escorxador o la ITV.
Cal recordar que l’Ajuntament va adjudicar aquest projecte en dos lots d’obres, que tenien un pressupost de licitació de 2,3 milions d’euros i es van adjudicar per 1,5 milions d’euros.
El projecte, inclòs en el seu moment en l’anomenat Pla Confiança, es va dividir en dos lots per a escurçar els terminis i aconseguir que les obres estiguen abans del 31 de juny del pròxim any.
El primer lot, que tenia un pressupost de licitació de 950.000 euros, es va adjudicar per 726.489,30 euros a Edifesa Obres i Projectes S.A. i Construccions i Obres Llorente S.A. Les obres afecten el tram que va des del mal anomenat pont romà fins a l’encreuament dels Dos Vilàs.
Mentre el segon lot, que sortia amb un pressupost d’1,2 milions d’euros, es va adjudicar per 776.238,41 euros a Tecyr Construccions i Reparacions S.A. Una actuació que comprén el tram entre l’encreuament dels Dos Vilàs fins al pont de l’ermita.
NOUS PONTS
El primer lot, que és el que aquestes obres, contempla la creació d’un carril bici per la carretera que transcorre pel costat del riu, així com la substitució íntegra del pont de Sant Gregori i la creació de dues rotondes per a facilitar l’accés dels vehicles.
Pel que fa al segon lot, els treballs del qual encara no s’han iniciat, s’anivellarà la carretera i es construirà una rotonda al mateix encreuament per a millorar la seguretat viària, a més de la creació d’un nou pont per travessar el riu. L’actual pont es mantindrà perquè passe el carril lúdic esportiu, mentre que el nou, que serà més ampli, es destinarà per a la circulació dels vehicles.