FERIT AMB ESCOPETA DE BALINS

FERIT AMB ESCOPETA DE BALINS

659

Data: 9 de desembre de 2014

SEGURETAT, NOVETATS MÉS DESTACADES:

Risc EXTREM d’incendi Forestal.

S’observa un magatzem obert al carrer Sant Josep, es requereix al telèfon d’un cartell col·locat en la façana per al seu tancament.
Avís a l’empresa de neteja, per a la retirada de cristalls del carrer Aragó, caiguts sobre la vorera pel fort vent.
Control d’entrada i sortida d’escolars dels instituts, en l’avinguda Gil d’Atrocillo. Es realitza control durant els horaris de descans.
Control d’entrada i sortida dels diferents col·legis de la localitat.
Control de penes de Localització Permanent.
Contenidor tombat en l’avinguda Gil d’Atrocillo.
Se’ns requereix per la gran quantitat de fulles al carrer Andalusia, es passa avís a l’empresa de recollida.
Es formula denúncia per estacionar un camió en doble fila.
Es realitza lliurament d’un vehicle, després de l’abonament de la taxa reglamentària.
Assistència sanitària, pel que sembla després d’haver-se disparat en el coll amb una escopeta de balins, sent assistit per una unitat SAMU, i traslladat a l’Hospital Comarcal.
Accident sense ferits al carrer Cid, entre dos turismes, en maniobrar un vehicle per entrar en el seu garatge.
Es fita una finca, al carrer sant Magdalena, degut el perill de despreniment de restes de la façana.
Presa de compareixença per perduda de la cartera i la seva documentació personal.
Es realitza acompanyament d’un camió per a la retirada dels llocs del mercat nadalenc.
Se’ns requereix per un senyor, que ha entrat en el bany d’un local al carrer Sant Cristofol, i roman durant una llarga estona, es desplaça la patrulla i es tracta d’una falsa alarma.
Molèsties veïnals per soroll en l’avinguda Castelló. Es desplaça una patrulla i se’ls denuncia després de ser repetides les molèsties.
Molèsties veïnals per soroll a l’interior d’un local, es procedeix a la denúncia dels mateixos, per realitzar obres sense permís i fora de l’horari permès.
Se’ns requereix des de l’Hospital, per la defunció d’un pacient a fi de localitzar a la família o el seu propi domicili.
Se’ns requereix per una porta oberta d’un local en carrer Socors. Es realitza inspecció del local, sense observar-se gens forçat.

POLICIA LOCAL, TELÈFON D’URGÈNCIES: 964 82 66 77