INAUGURADA L’EXPOSICIÓ DE LA SETMANA SANTA

INAUGURADA L’EXPOSICIÓ DE LA SETMANA SANTA

622

A l’Auditori Municipal, aquesta tarde  s’ha inaugurat la exposició de Setmana Santa, la qual es realitza des de fa ja molts anys. Prenia la paraula el president de la Federació de Confraries de la Setmana Santa de Vinaròs, Salvador Oliver Foix, per lloar la labor que realitzen els components de la Federació, no solament en aquest acte sinó en tots els que es programen, i va desitjar a tots que tinguéssim una bona Setmana Santa i que el temps ens acompanye.
Posteriorment va prendre la paraula el regidor de Cultura Marc Albella, el qual va agrair també la labor de la Federació de Confraries, i animava a tots els que vengen a la nostra ciutat aquests dies, al fet que visiten l’exposició, on podran veure reflecteix-la la Setmana Santa tant amb les miniatures dels passos, amb tot l’exposat. Finalitzava el torn de parlaments el consiliari de la F.C.S. S. mossen Emili Vinaixa, rector de l’Arxiprestal de l’Asunción, el qual ens convidava a pensar i reflexionar en aquests dies sobre el lliurament, ajuda, solidaritat, etc.. i no quedar-nos a veure solament l’extern de la Setmana Santa. També felicitava a la Federació de Confraries, pel molt que fan i treballen per la Setmana Santa de Vinaròs.