NOU HORARI DE CIRCULACIÓ DE CARRER MAJOR I PLAÇA AJUNTAMENT

NOU HORARI DE CIRCULACIÓ DE CARRER MAJOR I PLAÇA AJUNTAMENT

776

Informe de Policia Local.

Assumpte: Senyalització de carrer Major i plaça Parroquial.

Havent-se instal·lat la càmera de control del tràfic en el carrer Major, i a l’efecte de poder regular la circulació de vehicles en aquest carrer i en la plaça Sant Agustí.

S’estableix com a Horari LLIURE de circulació per a tots els vehicles, a fi de poder realitzar les tasques de càrrega i descàrrega, el comprès en el següent horari:

Matins de 07.30 a 10.30 h.
Tardes de 15.30 a 17.30 h. (Es redueix una hora a les tardes).

Estant prohibit circular durant la resta del dia, inclosos els festius i diumenges, per considerar-se com a Zona Per als vianants.

De forma excepcional, i fora de l’horari permès, SOLAMENT es podrà passar per aquest carrer per a emergències.
Havent de comunicar-ho mitjançant escrit registrat a l’ajuntament amb una setmana d’antelació, en els casos en què se sàpiga amb temps suficient (com podria ser el cas d’una mudança, o algun acte programat, etc.) o bé comunicar-ho amb posterioritat amb una setmana de temps com a màxim, després d’haver hagut de passar, amb indicació del motiu, vehicle i matrícula.

Policia Local
Vinaròs, 7 d’abril de 2016